Rechtenvrije foto van geld door Ibrahim Boran via Unsplash.
Home » Actueel » Nieuws » 18.000 euro belastingvrij?

18.000 euro belastingvrij?

Ondernemerstip: € 18.000,= belastingvrij?
Wij kunnen u als B.V.-ondernemer een fiscaal voordeel bieden!

In een B.V. die voor 1 oktober 2012 is opgericht, zal het aandelenkapitaal (tenzij al eerder een kapitaalvermindering is toegepast) € 18.000,= of meer bedragen. De huidige BV wetgeving verlangt dit kapitaal niet meer zodat het kan worden teruggebracht naar bijvoorbeeld € 1,=. Terugbetaling op het aandelenkapitaal is in de meeste gevallen onbelast. U hoeft hierover dan dus geen dividendbelasting te betalen. Als u als enig aandeelhouder meerdere van deze ‘oude’ B.V. ’s heeft, kan het belastingvoordeel oplopen tot zo’n € 4.500,= per B.V..

Als u liquide middelen in de B.V. heeft, kan het kapitaal dat vrijkomt door de kapitaalvermindering belastingvrij aan de aandeelhouder(s) worden terugbetaald, die dit bedrag daarna dan in privé tot zijn/haar beschikking heeft. Als u een schuld in rekening-courant heeft aan uw eigen B.V., kan ervoor gekozen worden het op het aandelenkapitaal terug te betalen bedrag te verrekenen met deze schuld. Zo vermindert uw schuld aan uw B.V. op dat moment, waardoor u in privé van een stuk schuld verlost bent maar ook van de renteverplichting die daarover loopt, zonder dat het u geld kost.

Als u een holding heeft met daaronder werkmaatschappijen, kan tevens een overweging zijn om hiermee het risicodragend aandelenkapitaal in de werkmaatschappij(en) aanzienlijk te verlagen. Hierdoor bent u bij bijv. een faillissement van de werkmaatschappij niet het aandelenkapitaal ‘kwijt’: u heeft het overtollige kapitaal dan immers al aan uw holding uitgekeerd toen er nog geen faillissementsgevaar bekend was.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een kapitaalvermindering, zullen wij eerst uw situatie globaal beoordelen aangezien de statuten hiervoor gewijzigd moeten worden. Hiervoor dienen we in het bezit te zijn van de statuten (de oprichtingsakte of laatste statutenwijziging) en de namen van de aandeelhouders en de aandelenverhouding.

Deze gegevens kunt u (samen met uw telefoonnummer en de naam van de contactpersoon) e-mailen naar: kantoorzaken@denieuwenotaris.nl.

Als het op basis van deze eerste inventarisatie mogelijk is, zullen we de vervolgstappen en bijbehorende kosten met u afstemmen. Mocht de kapitaalvermindering voor u niet mogelijk of niet aantrekkelijk blijken te zijn, dan bent u voor dit vooronderzoek geen notariskosten verschuldigd. Als u de statuten niet voorhanden heeft maar wel interesse heeft, vraagt u ons dan de statuten tegen kostprijs ad € 15,= voor u op te vragen bij het handelsregister.

U hoeft niet zelf op ons kantoor te komen om de akte te tekenen aangezien we een volmacht kunnen maken.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

mr. Fenneke Koster-Joenje (notaris) kantoorzaken@denieuwenotaris.nl T. 0320-707475