Rechtenvrije foto van twee trouwringen door Sandy Millar via Unsplash.
Home » Actueel » Nieuws » Wetswijziging gemeenschap van goederen

Wetswijziging gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 komt er een wetswijziging voor het huwelijksvermogensrecht.

Deze regels gelden voor alle personen die trouwen in 2018 en geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt. Als men voor 2018 getrouwd is, geldt het systeem van algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden van de echtgenoten zijn automatisch gemeenschappelijk, behoudens goederen die ontvangen zijn uit een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule.

Onder het nieuwe recht ontstaat er bij het sluiten van het huwelijk zonder vooraf opgemaakte huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alles wat voor het huwelijk privé was ook privé blijft, ongeacht of er sprake is van verkrijging onder uitsluitingsclausule. Alles wat na het huwelijk door de echtgenoten wordt verkregen wordt wel gemeenschappelijk. Wat aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde voor het huwelijk, blijft ook na sluiting van het huwelijk gewoon gemeenschappelijk. Verkrijgingen uit een erfenis of schenking wordt voor mensen die na 31 december 2017 trouwen automatisch een privé bezit zodat dit niet in de gemeenschap valt.

Voorbeeld:

Jan en Annemieke hebben voor het huwelijk op beider naam een woning gekocht en zijn ieder voor de helft gerechtigd. Als ze na 31 december 2017 trouwen, blijft deze woning van hen gemeenschappelijk. Dit geldt ook voor de hypotheek.

Ander voorbeeld:

Elly en Nicky willen trouwen in gemeenschap van goederen. Elly heeft € 10.000 aan spaargeld. Nicky heeft een studieschuld van € 15.000. Onder het nieuwe recht vallen beide bedragen niet in de gemeenschap. Wat privé was voor het huwelijk, is ook privé na het huwelijk. Als zij gaan scheiden hoeven ze deze bedragen niet te delen. Mochten ze tijdens hun huwelijk een woning hebben gekocht op naam van alleen Elly, dan is deze wel gemeenschappelijk eigendom geworden. Bij scheiding moet deze woning dan ook worden verdeeld, evenals de andere goederen die tijdens het huwelijk zijn verkregen en de schulden die zijn ontstaan.

Ondanks dat er vanaf 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap ontstaat, is het toch verstandig om langs de notaris de gaan. Bijvoorbeeld om vast te leggen welke goederen er privé zijn als u in het huwelijksbootje stapt zodat hier later geen bewijsproblemen over ontstaan, onderling of in relatie tot bijvoorbeeld schuldeisers. Ook als u wenst om andere zaken beter of anders te regelen dan in de nieuwe wet is voorzien, is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te maken.

Dus heeft u trouwplannen na 31 december 2017, neemt u dan contact met ons op en laat u informeren.