Rechtenvrije foto van mensen op het strand door Tyler Nix via Unsplash.
Home » Actueel » Informatie » Familierecht » Testament

Testament

Een nieuwe relatie, uw eerste (klein)kind of het kopen van een woning, momenten in uw leven waarbij het verstandig is om even stil te staan bij wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden.

Tijdens uw leven bouwt u een vermogen op. Wat u op het moment van overlijden bezit (goederen, maar ook schulden) wordt uw ‘nalatenschap’ genoemd. In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en hoeveel een ieder dient te erven van uw nalatenschap. Wanneer u dit niet laat vastleggen, dan wordt bij wet bepaald wie uw erfgenamen zijn. De wet verdeelt de erfgenamen in vier groepen:

  • Uw echtgenoot en/ of kinderen (of bij overlijden: kleinkinderen)
  • Uw ouders, broer en zussen (of de in leven zijnde afstammelingen)
  • Uw grootouders ( of de in leven zijnde afstammelingen)
  • Uw overgrootouders (of de in leven zijnde afstammelingen)

Wanneer u getrouwd bent, maar geen afstammelingen heeft, dan komen alle bezittingen op grond van de wettelijke verdeling automatisch toe aan de langstlevende echtgenoot. De wettelijke verdeling geeft de langstlevende echtgenoot bescherming ten opzichte van de kinderen. De kinderen zijn naast de echtgenoot ook erfgenaam, maar zij krijgen hun erfdeel in de vorm van een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder. Deze geldvordering is pas opeisbaar wanneer de langstlevende echtgenoot ook overlijdt. Naast het overlijden geeft de wet nog een aantal opeisbaarheidsgronden aan: namelijk wanneer de langstlevende ouder failliet is of in de schuldsanering terecht komt. In een testament kunt u deze opeisbaarheidsgronden wijzigen.

Wanneer u een testament opstelt, kunt u vastleggen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren wanneer u komt te overlijden. Hieronder som ik voor u een aantal zaken op die u zou kunnen vastleggen in uw testament:

Erfgenamen

In een testament kunt u afwijken van de wettelijke verdeling. U kunt zelf bepalen wie u van u erven en hoeveel een ieder erft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan familieleden, vrienden of u laat (een deel van) uw nalatenschap na aan een goed doel. Naast het aanwijzen van erfgenamen, kunt u ook personen onterven. Het is mogelijk uw kind te onterven. Wel heeft uw kind altijd recht om de ‘legitieme portie’ in te roepen. Wel is het mogelijk om in het testament vast te leggen dat deze geldvordering pas opeisbaar wordt bij het overlijden van uw echtgenoot/partner.

Ook kunt u ervoor kiezen uw echtgenoot te onterven. U dient hierbij wel rekening te houden dat uw echtgenoot altijd minimale verzorgingsrechten heeft. Een voorbeeld van zo een verzorgingsrecht is dat uw echtgenoot na uw overlijden nog het recht heeft om zes maanden in de echtelijke woning te verblijven alsmede van de inboedel gebruik te maken.

Legaat

Het is ook mogelijk om aan iemand een bepaald bedrag of bepaalde goederen na te laten. Hetgeen u op deze manier nalaat wordt een legaat genoemd. De erfgenamen of executeur zijn dan verplicht om dit legaat af te geven aan de aangewezen persoon, ook wel de legataris genoemd.

Uitsluitingsclausule

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat het erfdeel van uw erfgenaam in diens huwelijksgemeenschap valt, waardoor bij erfscheiding de echtgenoot van uw erfgenaam hier geen aanspraak op kan maken.

Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts een aantal van de bepalingen die u in uw testament kunt laten opnemen. Uw situatie en daarmee ook uw testament is uniek. Wij informeren u graag nader in een persoonlijk adviesgesprek.