Rechtenvrije afbeelding van wandelende meneer door Caroline Hernandez via Unsplash.
Home » Actueel » Informatie » Familierecht » Levenstestament

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u hier geestelijk zelf niet meer toe in staat bent? Wanneer u een dagje ouder wordt en/ of merkt u dat u er geestelijk op achteruit gaat, dan is het te adviseren om hier stil bij te staan.

In een levenstestament kunt u vastleggen wie uw financiële, maar ook uw persoonlijke en medische zaken behartigt wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent. Een levenstestament is een algemene volmacht die effect heeft tijdens uw leven. Vaak zijn dit twee volmachten: een voor uw financiële zaken en een voor uw persoonlijke en medische belangen. Deze volmachten legt u in één akte vast.

U kunt voor uw financiële belangen verschillende zaken vastleggen. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

  • Het regelen van uw bankzaken en belastingen;
  • Het doen van schenkingen;
  • De verkoop van uw woning.

Ook voor uw persoonlijke, medische wensen zijn er een aantal voorbeelden waar u aan kunt denken:

  • De keuze of u wel of niet gereanimeerd wenst te worden;
  • De wensen aangaande de verzorging van uw huisdier;
  • Het verwijderen van uw sociale media kanalen.

U kunt bijvoorbeeld uw partner aanwijzen als eerste gevolmachtigde en uw kind als ‘reserve gevolmachtigde’. Tevens kunt u aan deze volmacht eventueel een voorwaarde verbinden, denk hierbij aan een artsenverklaring waaruit eerst moet worden geconcludeerd dat u zelf uw belangen niet meer optimaal kunt behartigen.

Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts een aantal van de bepalingen die u in uw levenstestament kunt laten opnemen. Wij informeren u graag nader in een persoonlijk adviesgesprek.