Rechtenvrije foto van twee mensen met het woord FOREVER door Gabby Orcutt via Unsplash.
Home » Actueel » Nieuws » Trouwen op huwelijkse voorwaarden, is dat zo??

Trouwen op huwelijkse voorwaarden, is dat zo??

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Je hebt inmiddels dan ook vast ook weleens gehoord dat je nu trouwt op huwelijkse voorwaarden. Je denkt dan wellicht, dat is prettig, zijn onze vermogens automatisch gescheiden en zijn wij niet aansprakelijk voor elkaars schulden. Nog een extra fijne bijkomstigheid is dat alle tijdens huwelijk te verkrijgen erfenissen en schenkingen ook privé blijven. Je kunt dan toch niet anders concluderen dan dat je geen huwelijkse voorwaarden meer nodig hebt, je hoeft niet langs de notaris want alles is al geregeld, dat is handig!

Helaas is het niet zo rooskleurig als in eerste instantie wordt gedacht. Je trouwt namelijk niet op huwelijkse voorwaarden maar in een beperkte gemeenschap. Ja, deze beperkte gemeenschap heeft overeenkomsten met hetgeen voorheen veel werd geregeld in huwelijkse voorwaarden maar nee, het is nu niet allemaal automatisch goed geregeld.

Wat wordt er dan wel geregeld?

Kort samengevat blijft het voorhuwelijks vermogen toebehoren aan de betreffende echtgenoot, niet alles vermengt dus automatisch zoals bij de ‘oude’ gemeenschap van goederen. Dit geldt zowel voor de bezittingen als de schulden. Kan echter geen van beide echtgenoten zijn/haar recht op een goed bewijzen, dan wordt het alsnog als gemeenschapsgoed aangemerkt. Het is dus wel van belang om goed vast te leggen wat er precies valt onder het voorhuwelijks vermogen.

Verder is het inderdaad zo dat hetgeen wordt verkregen uit erfenissen en schenkingen privé blijft van de echtgenoot die de erfenis/schenking heeft ontvangen, tenzij de echtgenoten anders bepalen. Deze wijzigingen zijn zonder meer een verbetering ten opzichte van het oude huwelijksvermogensrecht.

Stilstaan bij hetgeen niet wordt geregeld/ hetgeen anders wordt geregeld dan u denkt

Belangrijk is echter om ook stil te staan bij hetgeen niet wordt geregeld, of in ieder geval anders is geregeld dan je in eerste instantie wellicht dacht na het horen van: ‘je trouwt nu op huwelijkse voorwaarden’.

De omschrijving beperkte gemeenschap zegt het wellicht al een beetje, er is wel een gemeenschap maar deze is beperkt. Deze beperkte gemeenschap heeft wel wat weg van de gemeenschap van goederen: bezittingen en schulden verkregen tijdens huwelijk zijn gezamenlijk. Hetgeen wordt verkregen tijdens huwelijk blijft dus niet privé van ieder van de echtgenoten. Hievan wordt nu echter uitgezonderd hetgeen verkregen wordt uit erfenis/schenking (alsmede een paar andere uitzonderingen). Alles wat tijdens huwelijk wordt verkregen – ook als het maar op één naam wordt verkregen – wordt echter wel automatisch gemeenschappelijk eigendom als gevolg van deze huwelijksgemeenschap.

Daarnaast valt voorhuwelijks gezamenlijk vermogen in de beperkte gemeenschap (en wordt dus gezamenlijk). Dit klinkt misschien logisch, maar denk hierbij ook eens aan de situatie dat er voor huwelijk een gezamenlijke woning is verkregen waarvan de eigendomsverhouding afwijkt van de 50-50 verdeling (dus bijvoorbeeld 70-30). Deze woning behoort na het trouwen ieder van de echtgenoten voor de helft toe en niet meer de oorspronkelijke verhouding.

Ook de situatie dat er gezamenlijk een woning in eigendom is in de verhouding 50-50 maar één van de echtgenoten heeft meer ingebracht uit eigen middelen pakt vervelend uit onder het nieuwe recht. Het is van belang om dit goed vast te leggen om te voorkomen dat eventuele vorderingen door inbreng van eigen middelen een andere hoogte krijgen dan van tevoren verwacht op basis van de inbreng.

Dan hebben we ook nog het nieuwe artikel 95 a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat de echtgenoot ondernemer een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid dient te vergoeden aan de gemeenschap. Hoe hoog deze vergoeding is weet nog niemand want dit zal door de jurisprudentie uitgemaakt moeten worden. Het is dus absoluut onzeker voor de ondernemende echtgenoot hoe dit uitpakt bij echtscheiding, helemaal als er jaren geen uitbetaling is geweest van enige vergoeding. Oftewel de echtgenoot niet ondernemer heeft dus recht op een deel van deze vergoeding, de gemeenschap behoort immers de echtgenoten gezamenlijk toe. Is dit artikel opzich waarschijnlijk voor de meeste ondernemers al niet gewenst, ook ondernemers die zijn gehuwd voor de wetswijziging opgelet want dit artikel geldt voor alle huwelijken, ook de huwelijken afgesloten voor 1 januari 2018. De periode waar de vergoeding over verschuldigd is vangt wel aan vanaf 1 januari jongstleden. Belangrijk is dat deze vergoeding niet ontstaat als er in het geheel geen gemeenschap is, hetgeen vaak wordt geregeld in huwelijkse voorwaarden. Neemt niet weg dat het ook van belang is voor reeds gehuwde ondernemers om je eigen situatie even grondig te (laten) bekijken.

Conclusie

Hiervoor zijn een aantal veranderingen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht ten opzichte van het oude huwelijksvermogensrecht beknopt weergegeven. Hopelijk ben je je na het lezen van dit stuk meer bewust van de veranderingen en realiseert u zich dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je nu trouwt op huwelijkse voorwaarden. Het is nog steeds van belang je goed te (laten) informeren over de voor jullie van belang zijnde gevolgen van een voorgenomen huwelijk. Wij zijn jullie daar graag bij van dienst. Door overlegging van dit artikel kunnen jullie bij ons onder vermelding van ‘zomer actie’ in de maanden juli en augustus kosteloos een adviesgesprek aanvragen over de gevolgen van jullie (voorgenomen) huwelijk, eventueel ook in de avonden. Wij denken graag met jullie mee! Op huwelijkse voorwaarden trouwen is wellicht zo gek nog niet….